моята изборна реформа

стъпки на изборния процес

Стъпка 1

По време на този етап, се изправяш срещу тези 3 предизвикателства. За да продължиш към следващата стъпка, трябва да решиш поне едно от тях.

Избери предизвикателство

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3